XAVIER SERRAHIMA - BARCELONA

« Amb la puntual impuntualitat habitual, comença a la sala Joan Corominas de l’Institut d’Estudis Catalans l’homenatge a una escriptora (i a una dona) imprescindible: Renada-Laura Portet. Pren la paraula Joandomènec Ros, president de l’IEC, donant la benvinguda als assistents i presentant l’homenatjada com una “persona amb molt de foc”. Al seu torn, Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, afirma que el d’avui és un reconeixement merescut a una dona fantàstica que ha brillat en dues facetes, com a lingüista i com a escriptora, pel compromís amb la llengua i el país. En destaca la seva excepcional qualitat humana. Xavier Montoliu, també de l’ILC, deixa pas a Jaume Queralt. Diu que Portet, de tan gran com és, “representa una catedral amb quatre o cinc naus: és un talismà tossut, un foc follet creador tan polifacètic que provar de descriure-la suposa caricaturitzar-la”. Jean-Paul Escudero explica la importància cabdal que l’escriptora ha tingut en el món de l’onomàstica catalana amb treballs tan essencials com Els noms del lloc a Rosselló, on ofereix les seves lliçons magistrals. Carme Pagès, autora de l’assaig Renada-Laura Portet: la seva essència, fa cinc cèntims de l’obra poètica de l’autora nord-catalana, d’altíssim nivell. Obra que, conclou, “pot semblar visceral, però és filosòfica: escriu per parlar del secret, del silenci de les vides”.

 

Després d’unes paraules de Joan-Lluís Lluís –“Aquesta dona que sembla menuda i fràgil és una exhortació, una amonestació i una diatriba; és una tramuntana i com ella en necessitem moltes més”– i de la intervenció musical de Pere Verdaguer i de la lectura dels poemes de l’autora, entre d’altres, del poemari inèdit, N’Hom(Embosacall, 2017), clou l’acte una emocionada Renada-Laura Portet, enamorant tots els assistents amb els seus 90 anys carregats d’empenta i energia i amb la sincera calidesa de les seves paraules: “Encara em demano què he fet jo per rebre aquesta magnífica recompensa. L’únic, defensar els tresors de Catalunya, la nostra mare, perquè de mare només en tenim una, i sencera: Catalunya. La meva gent sempre deia: «Sem catalans i parlem català». Per això, ara, que estic tan desvalguda, en tinc prou amb asseure’m davant del teclat i començar a escriure en català per tornar-me a sentir bé.” » 
(
EL PUNTAVUI.CAT)    

 

« Avec son habituel léger retard, a commencé” à la salle Joan COROMINES de l’Institut d’Estudis Catalans, l'hommage indispensable à un écrivain (et à une femme) Renada-Laura PORTET.
Jean-Dominique ROS, président de l’IEC, prend la parole en souhaitant la bienvenue aux présents et en présentant la récipiendaire de l’hommage « comme une personne animée d’un grand feu intérieur ». A son tour Laura BORRAS, directrice de l’IEC, affirme que l’hommage d’aujourd’hui est une reconnaissance méritée à une femme fantastique qui a brillé sur 2 facettes : comme linguiste et comme écrivain, de par son engagement avec la langue et le pays. Elle en détache son exceptionnelle qualité humaine. Xavier MONTOLIU, de l’IEC également, donne alors la parole à Jaume QUERALT. Celui-ci dit que PORTET, de si grande qu’elle est « représente une cathédrale à 4 ou 5 nefs ; c’est un talisman d’un grand pouvoir, un feu-follet créateur tellement prolifique qu’essayer de la décrire serait supposer la caricaturer. Jean-Paul ESCUDERO explique l’importance capitale que l’écrivaine a eu dans le monde de l’onomastique catalane avec ses travaux aussi importants et nécessaires que « Les noms de lieux du Roussillon », où elle offre ses leçons magistrales. Carme PAGES, auteur de l’essai « Renada Laura PORTET, son essence » donne quelques mots sur l’œuvre poétique de l’auteure nord catalane, d’un très haut niveau. Une œuvre, conclue-t-elle, qui « peut sembler viscérale, mais qui est philosophique : elle écrit pour parler de ce qui est secret, dans le silence des vies . »

Après quelques mots de Joan-Lluis LLUIS « Cette femme qui semble menue et fragile est une exhortation, une admonestation et une diatribe ; c’est une tramontane et nous avons besoin de beaucoup d’autres comme elle. Suit l’intervention musicale de Pere FIGUERES et la lecture de poèmes de l’auteur, entre autres, du recueil inédit « N’Hom » (Emboscall, 2017):  Renada PORTET termine l’acte avec grande émotion et enchante tous les assistants avec ses 90 ans chargés de lutte et d’énergie, et la sincère chaleur de ses paroles : « Je me demande encore ce que j’ai fait pour recevoir cette magnifique récompense. La seule chose : défendre les trésors de la Catalogne, notre terre-mère, parce que de mère, nous n’en avons qu’une, et entière : La Catalogne. Chez moi, les miens disaient : « Nous sommes catalans et nous parlons catalan » C’est pour cela que maintenant où je suis en si mauvais état, il suffit que je m’assoie devant le clavier et que je commence à écrire en catalan pour que je me sente bien à nouveau. »
             

DROCOURT NATURE vous parle un peu du Ciel,
de la Planète, des Hommes ET DES ANIMAUX

Report a problem on the page N°.  Thanks.  -  Signalez un problème sur cette page N°.  Merci.

ACCUEIL    SOMMAIRE    ASTRO   NATURE   HOMMES   ANIMAUX   A-CORRIDAS   PERPIGNAN   E-MAIL

1er  HOMMAGE A RENADA  PORTET du 28/06/2017 à  L’INSTITUT D’ETUDES CATALANES

Son discours
du 28/06
à  L’INSTITUT D’ETUDES CATALANES :
En Catalan

Les pages de ce site

qui sont consacrées à :
ses Œuvres,
Témoignages, Textes, Poèmes
et ses hommages.

=  Jacques QUERALT :                                                                       «  Estalviar-nos
 
                                                                                                                "un abisme de xerrameca" (Plató)
                      
Entorn una gran Dama.
Anant sobre la punta dels mots pel carretal dels segles. Explorant mons -un munt de mons- silenciant sorolls bàrbars, mudant deserts en horts (miracle de les ciències). Conreant espais públics on no s'entra sense temença. Tutejant la intimitat que n'hom creu conèixer, però que, maliciosa, la desafia, la defuig...I un títol en seguirà un altre per atrapar-la millor, per saber com i a on aquesta intimitat ha fet obra, ha deixat llibre, ha trobat i renovellat lectors. No només en el terreny de la investigació sinó també en el terreny de la creació. Ella fent front a la patuleia dels rabiosos i al cenacle dels massa creguts. Masclistes segur, però no tots. Les seves armes: l'estudi, l'enamorament de la cosa escrita i la felicitat que li procura. I aquesta altra: la humilitat. Per què ella sap que no és pas la semiòtica que fa la poesia i que no es pot pas reduir una ciència qualsevol (per exemple la filologia) a una fantasia mundana. Renada Laura Portet, la polifacètica!
No és gens fàcil parlar-ne i qui s'hi posa la caricatura, l'empobreix, en fa una figura, ella que és una dama, una SENYORA.
Franquejant llengües i assignatures, mitologies, llegendes i cultures, territoris, camps i utopies, tòtems i tabús -cada època en té- Renada-Laura Portet tira sempre endavant. Més enllà del seu coronell o de la seva Cellera. Lluny del parroquial ensopit. Es pot ser local, i no atàvic. Qui sap caminar, pel món -quatre llengües té ella- passeja sa curiositat. Pel món es nodreix, això és, de memòries col·lectives i ella les nodreix de torn. Foc follet devorador que no para mai sa carrera. De la classe a l'arxiu, de la biblioteca a l'aula de docència, o a la sala de conferències o de col·loquis.
Del despatx d'un editor a un aparador de llibreria (peró de FNAC).
Amant a Rigau i de trobaïritz germana. Sense esperit de Cort per Amor a l'Art, no a la submissió. Per Amor a la Història què és Vida abans d'esdevenir el relat en part falsejat d'aquesta. Amant sobretot a la Paraula, so i emoció d'un viatge d'un viatge secret, missioner i alhora picaresc amb un viàtic contra l'encallament de les sangs de l'entusiasme i de l'exigència de veritat. Ella a l'aguait, l'ull encès, el llavi viu, rialler o inquiet. Cant de la sibil·la i cor menjat. Ella al servei d'una mètrica fonda i misteriosa que mou la terra, el seu afany i el seu encant, el seu plany com el seu neguit, la pedra com l'estel. Ella àvia, avui en dia, admirada i respectada, arbre de cultura vigorós i fructífer, rodejat d'arts plàstiques, de música i de cançó. Mestressa dels colors i dels ritmes del dialecte rossellonès que parla de manera exquísita i que transposa amb gràcia en els seus escrits d'expressió: contes, narracions, poemes.
Fecunda sempre, en l'instant càndid o ardent com en les revesses estacions de glaç de la feina o del cor. Caminar així com competir (ho diu el vent en vila rasa) festeja la imaginació, treu el tel polsós dels ulls, alleuja el pes de les contrarietats o de les desavinences, enforteix el cosset de l'ànima i enraona per uns capsals de benaurança. Lligar caps i no trencar braços! Obrir horitzons i no tapar-los!  Amb humor saluda els babaus, i passar de llarg.
D'això se'n pot dir ètica!
Renada-Laura Portet: Magnífic heptasil·làbic de la literatura rossellonesa, talismà tossut d'un país que no acata el cap, igualament ferit per l'almoina (que se li consent) i per la indiferència (que se li manifesta;) sobirana i obrera constant de lletres i de ciències, brillantment vestida (investigadora, professora, autora, traductora, caram!),  artífex de no poques meravelles
(Castell negre, Una ombra anomenada oblit...), solidària d'unes forces que batallen, amb passió i raó en contra la tenebra i el buit, en contra la pèrdua d'una veu i d'un pas genuïns, per la defensa del sentit del mot propi,
per l'orgull d'aquest nom i la recuperació d'un destí.
Obsequiant-nos -al fil del viatge- llibres profunds i aclaridors d'orígens i d'evolucions... Opus valents, desvetlladors i encisadors. Proses o versos... Mes tots, si tots d'arquets de sant Martí curosament brodats. Amb tants cabells fins i daurats, caragolats o hirsuts de dones de cap, de dones d'aigua o (qui pot saber-ho?) d'àngels "entrebescats" per enriquir el pergamí sacra (o la tauleta numèrica) d'una llibertat d'ésser i d'un goig de compartir el fonamental alfabet de la intel·ligència i de la sensualitat. L'eureka d'Arquimedes també sona al femení i en català.. »

==  CARME PAGES. Son discours à Barcelone.

==  PERE FIGUERES. Son intervention sur  « CAT NORD »

 

Ce samedi 20 janvier 2018, à 11 h, à la Chapelle basse du Couvent des Minimes, 24 rue François Rabelais à Perpignan, le Maire de Perpignan a honoré RENADA en lui remettant la médaille d’honneur de la Ville Comme le veut la tradition, le maire a présenté ses vœux au monde culturel, et à cette occasion il a décoré RENADA de la médaille d’honneur de la Ville. Les nombreux présents ont plusieurs fois applaudi très fort le discours de remerciement de Renada au Maire.
11/02/2018  -  Article de l’Indépendant, écrit par Irene Muñoz i Pairet, Universitat de Perpinyà (irene.munoz@univ-perp.fr) . Crònica coordinada per l’APLEC, Associació per a l’ensenyament del català. (Texte)

 

 

 

Ses HOMMAGES
-  A L’IEC, l’Institut d’Etudes Catalanes de Barcelone le 28/06/2017;  -  Au Casal de Perpignan le 29/09;  -  Dans l’Empordà le 14/10,  au pied du monument dédié à
Lluis Companys ;  -  A la Bibliothèque de Figueres, dites de « Fages de Climent » (Generalitat de Catalogne) Présentation d’un essai sur l’œuvre poétique, « la seva essència » de Renada Laura PORTET écrite par Madame Carme Pages le 22/11/2017;  à L’Hôtel PAMS de Perpignan le 13/04/2018 en hommage à son œuvre poétique;  le 23/04 à l’hôtel Pams aussi.