DROCOURT NATURE vous parle un peu du Ciel,
de la Planète, des HUMAINS ET DES ANIMAUX


Escriptora, coneguda com a Renada Laura Portet. Pel conjunt de la seva obra, traduïda a diversos idiomes i ben representativa de la producció literària en la nostra llengua a la Catalunya Nord. Com a narradora, destaca per la seva qualitat tècnica, la seva capacitat lingüística i la subtilesa del seu estil. Cal remarcar igualment les valuoses aportacions que ha fet a la toponímia rossellonesa. Baixar fotografia en alta resolució.


--- Ecrivain, connue sous le nom de Renada Laura Portet. Pour l'ensemble de son œuvre, traduite dans plusieurs langues, et bien représentative, en Catalogne du Nord, de la production littéraire dans notre langue. Comme romancière, elle se détache particulièrement par ses qualités techniques, et les subtilités de son style. Il faut remarquer également les éminents apports qu'elle a fait à la toponymie roussillonnaise.    

                                        -  3  -   Renada-Laura Portet                                -1-    -2-    3

Les seves arrels familiars catalanes
Ses racines familiales catalanes

Una nena apassionada pels llibres
Une petite fille et sa passion pour les livres

La Universitat, la filologia i la recerca
L’Université, la philologie et la recherche

Escriure des del cor
Ecrire avec le cœur

 -1-   -2-    3

Cada any, a Perpinyà, té lloc un dictat català molt concorregut, d’un auteur escollit dins l’obra de un auter català rossellonès  Tous les ans, à Perpignan-la-Catalane, a lieu une dictée collective très suivie, d’un  auteur choisi dans l’œuvre catalane d’un auteur roussillonnais.

Roman érotique  finaliste du prix : La Piga (1988)


Amb motiu de la concessió de la Creu de Sant Jordi, la Casa de la Generalitat va homenatjar
Renada Laura Portet. En presència d’Enric Pujol, director de la Casa, d’Apel•les Carod-Rovira, secretari de Coordinació Interdepartamental del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, de Marcel Mateu, vice-president del Consell General dels Pirineus Orientals, de Jaume Roure, batlle-adjunt delegat als afers catalans de l’Ajuntament de Perpinyà, i d’un nombrós públic, el periodista Jaume Queralt va traçar la trajectòria literària i intel•lectual de l’escriptora nord-catalana, i va presentar el seu darrer llibre Una dona t’escriu (Premi “Ramon Juncosa” 2004), publicat per Edicions Trabucaire.

Ci-dessus  -    LES CATALANS  -  Renada-Laura Portet   -  Interview

 LES PAGES DU SITE  :  Date de la dernière info pour chaque page

Renada-Laura PORTET  :   Interview filmé  -  Publications  -  Discours  -   Poèmes  -    Hommages  -
Témoignage sur le Camp de Rivesaltes  -   Débat avec « Marianne » sur  l’Indépendance  -  La  Catalogne  -